Partner

Essentieel voor de ontwikkeling van een kind op school, is het vertrouwen dat ouders hebben in de school. Ook blijkt uit onderzoek dat ouderbetrokkenheid bij de school een positief effect heeft op de ontwikkeling van een kind.
Op De Verwondering zien wij ouders als partner. Door het gebruik van social media en het organiseren van de volgende activiteiten, betrekken we ouders bij de school.

  •    Ouders vullen bij de start op De Verwondering een beginkenmerkenlijst in
  •    We voeren regelmatig gesprekken waarin ouders en leerkrachten gezamenlijk een zo volledig mogelijk beeld proberen te krijgen van een kind
  •    Ouders hebben een inbreng in het portfolio van hun kind. Ze kunnen laten zien waar ze trots op zijn en waar ze vragen over hebben.
  •    Ouders krijgen voorafgaand aan een thema de doelen mee waaraan we gaan werken. Zo weten ze waar hun kind op school mee bezig is.
  •    We vragen ouders om mee te denken over de verschillende ontwikkelingen op onze school.
  •    We betrekken ouders bij vieringen en feesten op school.
  •    We nodigen ouders uit om hun kennis en vaardigheden aan de kinderen over te brengen. 
       Dit gebeurt vaak in de vorm van een workshop, vooral bij activiteiten rond een bepaald thema. 
  •    Ouders maken deel uit van de Schooladviesraad en de Activiteitencommissie.