Zorg

Het werken vanuit onze visie op leren en ontwikkeling betekent voor de zorg dat het onderwijs op de school gericht is op brede zorg voor alle kinderen. Binnen de drie bestaande oriƫntaties op zorg: hulpverlening, alarmering en afstemming, is gekozen voor afstemming. Dat wil zeggen dat de verschillen tussen kinderen niet als probleem maar als uitgangspunt wordt gezien. Omgaan met verschillen is vanzelfsprekend in ons onderwijsaanbod, instructie en begeleiding. Meer informatie vind u in ons School Ondersteuningsplan.