Vragen en Klachten

 Als u hier klikt vindt u een stroomdiagram waarop u kunt zien bij wie u terecht kunt met een vraag of klacht.


Indien u een klacht heeft kunt u altijd terecht bij de schoolleider. Mocht een gesprek met
de schoolleider niet leiden tot een oplossing dan kan er een gesprek worden
aangevraagd met de interne vertrouwenspersoon. In de jaarinformatie kunt u
vinden wie er vertrouwenspersoon is op De Verwondering.

Het onderwijs aan het kind en de ontwikkeling van de school is er alleen maar
mee gediend als alle betrokkenen binnen de school open en met oog voor
ieders verantwoordelijkheden met elkaar communiceren.
Dit neemt niet weg dat het ook kan voorkomen dat de ouder en de school
niet tot een oplossing komen of dat de klacht dermate zwaar
is dat het wenselijk is dat een extern persoon zich over de klacht buigt.
Het is dan mogelijk om de klacht (schriftelijk) neer te leggen bij het
schoolbestuur van Conexus. De contactgegevens vindt u hieronder. U stelt daarmee
de school of het bestuur in staat om iets aan uw klacht te doen. Dat is meestal
de snelste weg naar een oplossing. Daarnaast kunt u met een klacht terecht bij
een onafhankelijke, landelijke klachtencommissie. Conexus heeft zich voor de
behandeling van klachten aangesloten bij de 'Landelijke Klachtencommissie voor
het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC)'. Een klacht of
beroep kan alleen schriftelijk ingediend worden bij:

Stichting Conexus en Klachtencommissie
Panovenlaan 1
Postbus 40076
6504 AB NIJMEGEN

Telefoon:  024-3733960
E-mail: info@conexus.nu
Website: www.conexus.nu 

U kunt het  kantoor bereiken van maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Ook kunnen vragen telefonisch beantwoord worden:
030-2809590. 
    
Voor meer info: www.onderwijsgeschillen.nl