Vragen en Klachten

Als u hier klikt vindt u een stroomdiagram waarop u kunt zien bij wie u terecht kunt met een vraag of klacht.

Indien u een klacht heeft kunt u altijd terecht bij de schoolleider. Mocht een gesprek met de schoolleider niet leiden tot een oplossing dan kan er een gesprek worden aangevraagd met de interne vertrouwenspersoon. In de jaarkalender kunt u vinden wie de vertrouwenspersoon is op De Verwondering.

Het onderwijs aan het kind en de ontwikkeling van de school is er alleen maar mee gediend als alle betrokkenen binnen de school open en met oog voor ieders verantwoordelijkheden met elkaar communiceren. Dit neemt niet weg dat het ook kan voorkomen dat de ouder en de school niet tot een oplossing komen of dat de klacht dermate zwaar is dat het wenselijk is dat een extern persoon zich over de klacht buigt. Het is dan mogelijk om de klacht (schriftelijk) neer te leggen bij het schoolbestuur van Conexus. De contactgegevens vindt u hieronder. U stelt daarmee de school of het bestuur in staat om iets aan uw klacht te doen. Dat is meestal de snelste weg naar een oplossing. Daarnaast kunt u met een klacht terecht bij een onafhankelijke, landelijke klachtencommissie. Conexus heeft zich voor de behandeling van klachten aangesloten bij de 'Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC)'. Een klacht of beroep kan alleen schriftelijk ingediend worden bij:

Stichting Conexus en Klachtencommissie
Panovenlaan 1
Postbus 40076
6504 AB NIJMEGEN

Telefoon:  024-3733960
E-mail: info@conexus.nu
Website: www.conexus.nu 

U kunt het  kantoor bereiken van maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Ook kunnen vragen telefonisch beantwoord worden:
030-2809590. 
    
Voor meer info: www.onderwijsgeschillen.nl