Bieb op School

Sinds november 2015 is de bibliotheek op school geopend!

De leerlingen van leerplein 1 zullen samen met hun mentor de bieb regelmatig bezoeken.
Leerlingen van leerplein 2 en 3 doen dit zelfstandig op vaste tijden. Maar natuurlijk is
het ook mogelijk om na schooltijd, samen met uw kind, boeken te komen lenen! U
en uw kind zijn iedere woensdag en vrijdag van harte welkom van 14.00 tot 14.30 uur
(uitgezonderd de vrijdagen voor vakanties, dan van 12.00 tot 12.30 uur). U
heeft inmiddels een inlogcode ontvangen (of u krijgt deze binnenkort) waarmee u
of uw kind online boeken kan reserveren. Uw kind is nu automatisch lid van de
Bieb op School èn van Bibliotheek Gelderland Zuid. Kinderen die nog geen lid
waren van Bibliotheek Gelderland Zuid, hebben ook een pasje ontvangen. Het
pasje heeft u alleen nodig als u een bezoekje brengt aan Bibliotheek Gelderland
Zuid. Voor het lenen en inleveren op school heeft uw kind geen pasje nodig. Uw
kind mag maximaal 3 boeken lenen uit onze schoolbibliotheek. De boeken mogen uiteraard
ook thuis worden gelezen. In onderstaande tabel een handig overzicht:

 


 

Bieb op School: De Verwondering


 

Bibliotheek Gelderland Zuid
  (voorzieningenhart De Ster)
 

Na schooltijd geopend op vrijdag van
  14.00-14.30 uur

Geopend volgens rooster op http://www.bibliotheekgelderlandzuid.nl/openingstijden/de-bibliotheek-lent  

 

Geen pasje nodig voor uitleen

Pasje nodig voor uitleen

 

Maximaal 3 boeken lenen voor thuis en op school

 

Maximaal 15 boeken lenen voor thuis 

Maximaal 3 boeken reserveren via de link BOS
klik hier

Maximaal 15 boeken reserveren via Wise


 

Uitleentermijn 2 weken

Uitleentermijn 4 weken

 

Geen boete bij te laat inleveren

 

Boete bij te laat inleveren