Ouders

Op De Verwondering vinden we het contact met ouders erg belangrijk.
Het is voor de ontwikkeling van een kind essentieel dat ouders vertrouwen hebben in school. Op De Verwondering zien wij ouders als partner.
Door het gebruik van social media en het organiseren van verschillende activiteiten betrekken wij ouders bij de school.

  • Ouders vullen bij de start op De Verwondering een beginkenmerkenlijst in
  • MijnRapportfolio is altijd beschikbaar voor ouders
  • Ouders krijgen bij de start van een thema informatie over de inhoud en de leerdoelen
  • Ouders kunnen een bijdrage leveren aan thema's vanuit hun eigen interesse en/of vakgebied
  • Ouders denken mee met over de invulling van vieringen
  • Ouders maken deel uit van de medezeggenschapsraad en activiteiten commissie

Onder de andere tegels vindt u meer specifieke informatie over een aantal van deze onderwerpen.