Leerpleinen

De leerlingen zijn gegroepeerd in leerpleinen. Er zijn drie leerpleinen:

  • Leerplein 1: kinderen van 4 t/m 6
  • Leerplein 2: kinderen van 7 en 8
  • Leerplein 3: kinderen van 9 t/m 12

De indeling ten aanzien van de leeftijden is indicatief. De ontwikkeling van het kind op sociaal emotioneel terrein en de ontwikkeling op cognitief gebied is maatgevend voor de overstap naar het volgende leerplein of de volgende fase.

Leerpleinen zijn daarnaast ook fysieke, multifunctionele ruimtes. Dit betekent dat er rustige ruimtes zijn om zelfstandig te werken en instructie te krijgen en er binnen en buiten ruimtes zijn voor activiteiten zoals spel, wetenschap, techniek, kunst en cultuur. De Verwondering is een leer- en schoolomgeving met interessante en uitdagende materialen en activiteiten.

Onder de tegels vindt u een korte impressie van de verschillende leerpleinen.