Regels

De schoolafspraken 


logo vreedzaam.png

 

Wij werken op De Verwondering met het programma De Vreedzame school.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor
sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de
school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen,
een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en
conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en
voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De onderstaande schoolafspraken geven richting aan ons gedrag. Ze gelden voor iedereen op school: kinderen, leerkrachten, directie, ondersteunend personeel en ouders.

Deze afspraken gelden als onderlegger voor de Vreedzame School 

Ik zorg goed voor mezelf
Wie goed voor zichzelf zorgt, zit lekker in zijn vel en heeft ook ruimte
voor anderen. Zo creƫren we een stevige basis voor alles wat we doen.

Ik ga respectvol met de ander en de omgeving om
Respect zit in onze houding ten opzichte van elkaar. We laten elkaar in
onze waarde en houden rekening met elkaar. We accepteren elkaar zoals we zijn. 

Ik praat ruzies uit en ik rond ze af
Natuurlijk zijn er soms botsingen, maar ook dan willen we er met elkaar
voor zorgen dat we samen weer verder kunnen. Ruzies en botsingen praten we uit. 

Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn handelen
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en hierop aanspreekbaar zijn.
Verantwoordelijkheid kan ook zijn: staan voor wat je belangrijk vindt.