Protocollen

Op dit deel van de site vindt u een aantal protocollen die we gebruiken op school.
(Klik op de naam van het protocol om het pdf bestand te openen)

 

Aanvraag extra verlof met uitleg

Nijmeegs verzuimprotocol

Schorsen en verwijderen

Pestprotocol De Verwondering

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Protocol verantwoord internetgebruik

Multisignaal